Termeni și Condiții aplicabile Partenerilor Extasy

>

Bun venit în Extasy!

Ai ajuns în ecosistemul virtual care pune Experiența pe primul loc.

Acest document crează cadrul interacțiunii Tale cu ceilalți participanți la ecosistem, iar scopul său e ca și Tu, în calitate de Partener, să beneficiezi de cea mai bună experiență în Extasy.

Te invităm să parcurgi documentul cu atenție și să ne ceri ajutorul acolo unde ai nevoie de lămuriri. Conținutul său devine anexă și parte integrantă din contractul pe care îl semnezi cu Noi. În cazul în care consideri că acest conținut nu ți se potrivește, nu Te vom putea înregistra ca Partener în Extasy.

 1.  Extasy

1.1. Entitatea juridică. Extasy este o platformă de tip marketplace deținută de societatea EXTASY APP S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Strada G-ral Eremia Grigorescu, Nr. 122 A, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2656/2012, CUI 30737170, cont bancar IBAN RO98BTRLRONCRT0500436801, deschis la Banca Transilvania.

 1. Înțelesul unor termeni

2.1. Pe parcursul documentului vei întâlni frecvent cuvinte pe care le utilizăm în Extasy. Am explicat mai jos înțelesul acestor cuvinte :

Aplicația Extasy /Aplicația - se referă la ecosistemul virtual deținut de Extasy în care Partenerii oferă și Clienții cumpără Experiențe Extasy. ;

Chat - mijloc de comunicare între Parteneri, Clienți  și Extasy disponibil în cadrul Aplicației Extasy ;

Client - persoană înregistrată ca utilizator în Aplicație care plasează o Comandă;

Comandă - acțiunea prin care Clientul cumpără, direct în Aplicație, o Experiență Extasy oferită de Tine;

Comision (C) - acea parte din Prețul Experienței care revine Extasy;

Contract - document care reglementează raportul juridic individual dintre Extasy si fiecare Partener, completat de prevederile din Termeni și Condiții care devin anexă la contractul individual;

Contul - spațiul Partenerului din Aplicația Extasy destinat publicării și administrării profilului, Experiențelor, Comenzilor și a oricăror alte detalii referitoare la acestea;

Experiențe - servicii, activități sau evenimente realizate de către Parteneri și oferite Clienților prin intermediul Aplicației Extasy;

Extasy/Noi - se referă la entitatea de la art. 1.1.;

Partener/Tu - se referă la entitatea juridică autorizată să realizeze Experiențele publicate în Contul Tău; Această entitate este în mod obligatoriu parte în contractul încheiat cu Noi;

Prețul Experiențelor (PE)- suma pe care Clientul o achită în schimbul unei Experiențe;

Program de rezervări - secțiunea din Contul unui Partener dedicată gestionării, actualizării și urmăririi, în timp real, al rezervărilor realizate de Clienți și a statusului Experiențelor;

Raportul Experiențelor Finalizate - se referă la evidența Comenzilor Tale realizate în Perioada de Referință,  Comisionul aferent acestora, precum și orice alte rețineri/costuri;

Review - recenzie scrisă prin care Clientul evaluează, din perspectiva sa, modul de desfășurare al unei Experiențe la care a participat; astfel de recenzii se bazează și pe rating, ca modalitate de exprimare graduală a nivelului de satisfacție;

Termeni și Condiții -  se referă la prezentul document ca acord de sine stătător și ca parte integrantă din Contractul încheiat cu fiecare Partener;

 1. Cum creezi Contul Tău

3.1. Înregistrarea Ta ca Partener în Aplicația Extasy.

Pasul 1.   Intri în legătură cu Noi.

Pasul 2. Primești un link de încărcare informații referitoare la Experiențe. Descrierea fiecărei Experiențe publicate în Contul Tău va porni de la informațiile pe care ni le furnizezi la acest pas;

Pasul 3. Vei completa datele companiei Tale (denumire, date de identificare, numele reprezentantului și a persoanelor de legătură, datele bancare), precum și datele de contact marcate ca fiind obligatorii. După completarea acestor informații vei confirma faptul că sunt corecte și vei trece la pasul următor. Atenție, nu Te poți înregistra în Aplicația Extasy ca persoană fizică;

Pasul 4. Îți trimitem draftul Contractului împreună cu un exemplar din Termeni și Condiții;

Pasul 5. Ne semnalezi eventualele observații pe care le ai cu privire la draftul Contractului primit și, după ce le clarificăm, semnăm versiunea finală a Contractului și Termenii și Condițiile atașate, în format electronic;

Pasul 6. Primești din partea Noastră invitația de a-ți crea Contul. Te rugăm să accesezi link-ul primit în e-mail și să parcurgi următorii pași pentru crearea Contului.

 1. Îți setezi parola (cu dublă confirmare);
 2. Primești prin email confirmarea că ai fost înregistrat cu succes;
 3. Îți completezi profilul;
 4. Adaugi cel puțin o Experiență;
 5. Ne trimiți profilul creat pentru revizuire și publicare în Aplicația Extasy, iar Noi vom confirma prin e-mail faptul că am primit cererea Ta de publicare și vom reveni către Tine cu un feedback în cel mai scurt timp.

 1. Modificarea Termenilor și Condițiilor

4.1. Propunerea modificărilor. Este posibil ca din când în când să propunem modificări cu privire la prevederile prezentului document. Într-o astfel de situație Te vom anunța în scris, prin email, cu privire la conținutul modificărilor și motivele pentru care le propunem.

4.2. Perioada de implementare. În funcție de natura și complexitatea modificărilor, îți vom acorda un termen de implementare a acestora (Perioada de Implementare) care nu poate fi mai mică de 15 zile calendaristice.

4.3. Renunțarea la Perioada de Implementare. Ai posibilitatea de a renunța la Perioada de Implementare fie printr-un email în care Ne comunici expres acest lucru, fie prin acțiuni din care rezultă în mod cert faptul că accepți modificările (ex. Publicarea unor Experiențe noi în Contul Tău). În astfel de situații, modificările devin aplicabile de la data notificării sau, după caz, de la data acțiunii respective.

4.4. Excepție. Nu vom considera că ai renunțat la Perioada de Implementare ca urmare a publicării unor Experiențe noi sau alte acțiuni similare (una din cele două situații de renunțare prevăzute mai sus la 4.3.) în cazul în care durata Perioadei de Implementare este justificată de nevoia unor modificări tehnice semnificative ale Experiențelor Tale.

4.5. Lipsa Perioadei de Implementare. Nu putem garanta acordarea Perioadei de Implementare în cazul în care:

 1. Modificările Ne sunt impuse prin lege sau prin regulamente cu caracter obligatoriu sau
 2. Modificările sunt justificate de împrejurări excepționale care pun într-un pericol iminent și neprevăzut drepturile altor Parteneri, ale Clienților sau ale Noastre (ex. fraudă, atacuri cibernetice, breșe de securitate, programe malware, etc.).

4.6. Dreptul de retragere. În cazul în care nu ești de acord cu modificările propuse de Noi, sau consideri că, din orice motive, nu le poți implementa, ai posibilitatea de a Te retrage din Aplicația Extasy prin dezactivarea Contului Tău, cu respectarea prevederilor și asumarea consecințelor din Contract.

 1. Aspecte generale referitoare la Cont

5.1. Informațiile din Cont. Contul Tău conține informații referitoare la datele Tale de identificare (ca persoană juridică), Experiențele publicate și descrierea acestora, Comenzile Tale și toate detaliile acestora. Informații cu privire la rezervări (în Programul de rezervări), date statistice cu privire la Clienți, precum și informații generale despre profilul Tău.

5.2. Gestionarea și actualizarea Contului. Este responsabilitatea Ta, în calitate de Partener și titular al Contului descris mai sus să gestionezi acest Cont și să Te asiguri că informațiile publicate sunt, în orice moment, corecte, complete și actualizate la zi, precum și că respectă Termenii și Condițiile.

 1. Publicarea Experiențelor

6.1. Publicarea Experiențelor. Vei publica în Contul Tău Experiențe pe care le desfăsori cu respectarea legii si intenționezi să le oferi Clienților. Fiecare Experiență va fi publicată împreună cu descrierea, specificațiile, materialele promoționale foto sau video, detaliile condițiilor de participare, data, Prețul Experienței (cu indicarea, dacă este cazul, a categoriilor de sume care compun acest Preț), garanții (dacă există), instrucțiuni sau atenționări speciale privind potențiale riscuri asumate de Clienți, politică de restituire a Prețului, termenul sau perioada limită până la care Clientul își poate rezerva participarea la Experiență, informații impuse de legislația cu privire la Protecția Consumatorului, precum și orice alte informații specifice necesare pentru categoria din care Experiența face parte. Nu vei putea publica o Experiență fără a completa toate detaliile marcate de Noi ca fiind obligatorii.

6.2. Reguli aplicabile Experiențelor. Este responsabilitatea Ta să te asiguri că orice Experiență pe care o publici întrunește cumulativ următoarele condiții:

 1. respectă regulile de publicare a Experiențelor;
 2. nu provine, nu are legătură cu și nu presupune săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte interzise prin lege;
 3. se încadrează în categoria de Experiențe pe care ai indicat-o în formularul de înregistrare;
 4. nu aduce atingere Contractului, legii sau bunelor moravuri.

6.3. Autorizații de funcționare. Nu îți solicităm documente care să ateste faptul că deții toate autorizațiile cerute de lege pentru oferirea și desfășurarea  Experienței Cu toate acestea, semnarea Contractului și acceptarea Termenilor și Condițiilor echivalează cu declarația Ta  pe propria răspundere, asumată față de Noi și față de Clienți, că orice serviciu pe care îl publici în Aplicația Extasy  reprezintă o Experiență furnizată de către Tine, a fost supusă verificărilor legale și este conformă cu legislația specifică aplicabilă domeniului Tău de activitate. În continuare, declari că  deții toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile patrimoniale și nepatrimoniale de autor, cu privire la materialele de promovare a unei astfel de Experiențe și la conținutul publicat referitor la acesta. (în denumite în continuare Materialele Tale).

6.4. Vizibilitatea pe categorii. În Aplicația Extasy, Experiențele sunt prezentate pe categorii de Experiențe, astfel încât Clienții să aibă acces direct la tipul de Experiență care prezintă interes pentru ei.

6.5. Vizibilitatea Experiențelor într-o categorie specifică. Aplicația Extasy este setată să afișeze în mod automat, într-o anumită categorie de Experiențe, Partenerii ordonați în funcție de popularitatea lor în cadrul platformei. Coeficientul de popularitate al fiecărui Partener e stabilit în funcție de scorul utilizării platformei (actualizarea statusurilor), scorul recenziilor acordate de Clienți, numărul de selectări a Experiențelor Tale ca favorite (de către Clienți).

6.6. Posibilitatea Clienților de a selecta criteriile de vizualizare. În cadrul unei categorii, Clienții au posibilitatea de a selecta ordinea de vizualizare a Experiențelor în funcție de următoarele criterii: popularitate, ordine alfabetică, Prețul Experiențelor, metoda de plată a Experienței, zona geografică a Clientului și/sau a Partenerului.

 1. Interacțiunea Ta cu Clienții

7.1. Vânzare prin intermediul Extasy. Experiențele oferite de către Tine vor fi cumpărate de către Clienți prin intermediul Aplicației, în schimbul unui Preț al Experienței pe care Tu îl stabilești. Obligațiile financiare care se nasc între Tine si Extasy sunt prevăzute în Contract.

7.2. Oferta. Informațiile publicate de Tine în secțiunea din Cont corespunzătoare fiecărei Experiențe (imagini foto și video, denumire, Prețul Experienței, descrieri și specificații tehnice, instrucțiuni de participare, termen și condiții de transport, măsuri de siguranță și sănătate) reprezintă, din punct de vedere juridic, elementele care compun oferta de vânzare a Experienței respective. Prin urmare, este responsabilitatea Ta legală să oferi Clienților toate aceste detalii și să le actualizezi în mod constant.

7.3. Programarea și Rezervarea Experiențelor. Comenzi. Atunci când un Client plasează o Comandă pentru una sau mai multe din Experiențele pe care le oferi, se naște un raport juridic distinct între Tine și Clientul respectiv. Interacțiunea voastră se va desfășura după cum urmează:

Pasul 1. Solicitarea de rezervare primită, împreună cu datele Clientului, vor apărea în Contul Tău, în secțiunea dedicată Comenzilor/rezervărilor.  Vei fi notificat pe email și prin Aplicație la momentul înregistrării solicitării de rezervare.

Pasul 2. Este responsabilitatea Ta ca, în cel mai scurt timp după primirea solicitării de rezervare direct în Contul Tău, prin Chat, să actualizezi statusul Experienței respective în Programul de Rezervări. Îi vei comunica Clientului, tot prin Chat, un mesaj personalizat care va conține orice informație relevantă pentru desfășurarea Experienței în condiții de siguranță și confort (durata estimată, eventuale condiții speciale de desfășurare, evenimente care pot influența desfășurarea Experienței, etc).

Pasul 3. Participarea Clientului la Experiență, în ziua și la ora programată, este confirmată prin prezentarea codului QR disponibil în Aplicația acestuia, pe care Tu îl vei scana. În acest punct vei actualiza statusul Experienței în Contul Tău din “Experiență rezervată” în “Comandă finalizată”.

Pasul 4. Recenzia Clientului. După finalizarea Experienței, Clientul va putea oferi feedback pentru modul de desfășurare a acesteia, utilizând Aplicația.

7.4. Gestionarea relației cu Clientul exclusiv prin utilizarea Chat-ului. Din momentul în care primești Comanda ai responsabilitatea de a gestiona comunicarea cu Clientul exclusiv prin utilizarea Chat-ului, urmând pașii de la 7.3. Atenție, este responsabilitatea Ta să comunici detaliile rezervării (i.e. data, ora, locul) Clientului prin utilizarea Aplicației Extasy. În caz contrar, Comanda va fi considerată nefinalizată. De asemenea, ai responsabilitatea să actualizezi în permanență statusul comenzilor în Programul de Rezervări (confirmate, rezervate, finalizate, anulate etc.).

7.5. Reprogramarea Experienței. Consecințe. Ai posibilitatea, în funcție de natura Experienței, să agreezi împreună cu Clientul amânarea unei programări, o singură dată,  la solicitarea acestuia, prin intermediul Aplicației.

7.6. Sesizări din partea Clienților. În mod excepțional, vom interveni în relația dintre Tine și Client atunci când acesta din urmă reclamă aspecte referitoare la interacțiunea cu Tine sau la desfășurarea Experienței.  În astfel de cazuri, vom avea nevoie din partea Ta de clarificări pentru a rezolva situația reclamată pe cale amiabilă. Este responsabilitatea Ta să ne sprijini în acest demers în mod activ și să ne oferi clarificările pe care le solicităm în cel mai scurt timp.

7.7. Dreptul de retragere. Legislația din România oferă consumatorilor dreptul de a se retrage dintr-un contract încheiat la distanță, fără a fi nevoit să-și justifice decizia de retragere și fără să suporte alte costuri.  Perioada de retragere este de 14 zile calendaristice calculate de la data încheierii contractului, respectiv data cumpărarii Experienței. Accesează următorul document <link> pentru a verifica dacă și în ce condiții, potrivit legii, Clienții își pot exercita dreptul de retragere cu privire la Experiențele oferite de Tine.

 1. Regimul accesului la date

8.1. Accesul la date cu caracter personal. Utilizări. În calitate de prestator de servicii, vei avea acces la anumite date cu caracter personal ale Clienților (nume, prenume, adresă de domiciliu, număr de telefon, etc.), date de care vei avea nevoie pentru a onora Comenzile pe care aceștia le plasează cu privire la Experiențele oferite de Tine. Este responsabilitatea Ta să folosești astfel de date numai în scopul și pe durata în care ți-au fost încredințate și să soliciți acordul scris din partea Clienților pentru a le utiliza în alte scopuri.

8.2. Politica de confidențialitate în raporturile cu Clienții. Regulile referitoare la protecția datelor cu caracter personal aplicabile față de Clienții Extasy se regăsesc în acest document <link>. Prin semnarea Contractului te angajezi, față de Noi și față de Clienți, să respecți confidențialitatea datelor cu caracter personal ale acestora din urmă în condițiile asumate de Noi în cuprinsul documentului de mai sus.

8.3. Accesul Tău la alte categorii de date. În calitate de Partener, vei avea acces liber în Aplicația Extasy la următoarele categorii de date și informații referitoare la activitatea Ta în cadrul platformei:

 1. Istoricul comenzilor primite, cu statistici referitoare la Clienți, perioadele în care aceștia au plasat comenzi pentru Experiențele oferite de Tine, valoarea totală a Experiențelor solicitate, locația din care au fost plasate comenzile, etc.;
 2. Situația și statusul comenzilor Experiențelor (confirmată, livrată, preț transferat, etc.);
 3. Date referitoare la Contul Tău și setările acestuia;
 4. Experiențele  publicate pe Cont;

8.4. Accesul Nostru la informații referitoare la activitatea Ta. În calitate de administratori ai Aplicației Extasy, avem acces în toate secțiunile acesteia, inclusiv în Contul Tău. De asemenea, vom putea realiza orice acțiune pe care o poți face Tu, în calitate de titular al Contului. Cu toate acestea, orice intervenție a Noastră în Contul Tău se va realiza numai la solicitarea Ta expresă sau în cazurile prevăzute de lege, la solicitarea legitimă a autorităților statului ori în cazurile expres prevăzute  în cuprinsul  Contractului.

8.5. Informații furnizate terților. Extasy furnizează terților informații dintre cele prevăzute mai sus la 8.4. numai în măsura și limitele necesare pentru funcționarea Aplicației Extasy în condiții optime și cu respectarea legislației în vigoare.

 1. Încălcarea Termenilor și Condițiilor

9.1. Cazuri. Vom considera că ai încălcat Termenii și Condițiile atunci când constatăm că ai realizat fapte contrare prevederilor acestora sau ai acționat contrar principiilor care guvernează relația dintre persoanele și entitățile înregistrate în Aplicație,.

9.2. Sesizarea încălcării. Orice utilizator al Aplicației (Client sau Partener) are posibilitatea de a aduce la cunoștința Noastră în scris, prin e-mail, informații referitoare la o situație care poate reprezenta încălcarea Termenilor și Condițiilor de către Tine. Sesizarea poate fi realizată și din oficiu atunci când Noi constatăm în mod direct posibilitatea încălcării.

9.3. Dreptul la replică. Îți vom comunica sesizarea scrisă, în forma pe care o primim sau în forma pregătită de Noi atunci când ne sesizăm din oficiu, cu rugămintea de a ne oferi tot în scris clarificările și lămuririle care se impun în termen de 10 zile calendaristice.

9.4. Măsuri și remedii. În cazul în care, după analiza sesizării și a lămuririlor Tale, apreciem că există o încălcare a Termenilor și Condițiilor vom putea aplica una din următoarele măsuri (în funcție de gravitatea încălcării):

 1. avertisment scris;
 2. impunerea unor restricții cu privire la publicarea Experiențelor oferite de Tine care au dus la încălcarea Termenilor și Condițiilor, precum și a altor Experiențe similare;
 3. suspendarea Contului pe o perioadă determinată, care nu poate depăși 90 de zile calendaristice. Într-o astfel de situație vei păstra accesul la Cont, dar acesta nu va mai fi public în Aplicația Extasy;
 4. dezactivarea Contului, caz în care vei pierde complet accesul la Cont; În acest caz, vom menține informațiile istorice din Contul Tău cu privire la activitatea desfășurată în Aplicația Extasy (istoric Experiențe, sesizări, anulări, reprogramări, date financiare, etc.).

9.4. Aplicarea măsurilor. Oricare ar fi măsura concretă pe care o vom lua cu privire la încălcarea Termenilor și Condițiilor, îți vom pune la dispoziție, în scris, motivele care au justificat luarea măsurii respective. Vom aplica măsura înainte ca Tu să îți exerciți dreptul la replică prevăzut la 9.3. atunci când:

 1. legea ne obligă să aplicăm imediat una din aceste măsuri;
 2. te afli la a doua încălcare de aceeași natură a Termenilor și Condițiilor, caz în care vom aplica provizoriu una din măsurile prevăzute la 10.3. lit. b. sau c. până la soluționarea definitivă a sesizării;

9.5. Încălcarea drepturilor Tale. Atunci când un alt utilizator al Aplicației încalcă Termenii și Condițiile și o astfel de încălcare îți aduce prejudicii Ne poți aduce la cunoștință, în scris, fapta și natura încălcării. Noi vom lua măsurile care se impun față de autorul faptei urmând procedura de mai sus.

9.6. Angajarea răspunderii potrivit Contractului. Măsurile de mai sus vizează exclusiv Contul Tău și calitatea Ta de Partener în cadrul Aplicației. La oricare din aceste măsuri, se pot adăuga alte remedii contractuale prevăzute în cuprinsul acordului negociat în mod individual cu Tine.  

10. Încetarea efectelor Termenilor si Condițiilor

10.1. Cazuri de încetare. Calitatea ta Partener Extasy poate înceta în oricare din următoarele situații:

 1. atunci când te retragi din proprie inițiativă, în condițiile asumate prin Contract și dezactivezi Contul;
 2. atunci când ai încălcat Termenii și Condițiile și am luat Noi măsura dezactivarii Contului; această măsură atrage în mod automat încetarea Contractului;
 3. Ca efect  imediat al încetării Contractului, în orice mod.

11.2. Consecințele încetării. Ca urmare a încetării calității Tale de Partener Extasy:

 1. Vom dezactiva Contul Tău imediat și, la cererea Ta expresă comunicată Nouă prin e-mail, vom șterge toate datele și informațiile publicate pe acesta cu excepția celor pe care Extasy este obligată să le păstreze conform legii;
 2. Vom notifica încetarea calității Tale de Partener către toți Clienții ale căror Comenzi nu au fost finalizate la data încetării. Obligațiile scadente asumate în temeiul Contractului rămân valabile și după încetarea acestuia, până la executarea lor integrală.

11. Dispoziții finale

11.1. Legea aplicabilă. Conținutul și consecințele generate de Termeni și Condiții vor fi guvernate de legislația română și de legislația Uniunii Europene cu forță obligatorie.

11.2. Jurisdicție. Orice situație conflictuală referitoare la interpretarea sau aplicarea prevederilor din Termeni și Condiții care nu poate fi rezolvată pe cale amiabilă va fi soluționată de instanțele competente din Cluj-Napoca.

11.3. Notificări. Pentru orice nelămuriri, întrebări, sesizări cu privire la aplicarea sau interpretarea Termenilor și Condițiilor te încurajăm să ne contactezi prin email utilizând următoarea adresă: support@extasy.com.

11.4. Forța majoră. Este posibil ca, din cauza unui eveniment de forță majoră  Aplicația Extasy să nu funcționeze sau să funcționeze în alți parametri față de cei normali. Te asigurăm că vom lua toate măsurile rezonabile pentru a evita sau limita pe cât posibil pierderi datorate unor astfel de întreruperi. Cu toate acestea, în cazul în care vei suferi un prejudiciu după luarea măsurilor de către Noi, nu Ne asumăm răspunderea pentru acoperirea acestuia.